உறுப்பினர்கள்
 • ஆந்திரப்பிரதேசம் 252012
 • அசாம் 749
 • பீகார் 1398981
 • சத்தீஸ்கர் 275565
 • தில்லி 15
 • கோவா 565
 • குஜராத் 1519373
 • ஜம்மு மற்றும்காஷ்மீர் 129
 • அரியானா 246285
 • ஹிமாச்சலபிரதேசம் 29579
 • ஜார்கண்ட் 27392
 • கர்நாடக 200116
 • கேரளா 10619
 • சண்டிகர் 3
 • மத்தியப்பிரதேசம் 114063
 • மகாராஷ்டிரா 283263
 • ஒடிசா 1129110
 • பாண்டிச்சேரி 1880
 • பஞ்சாப் 183289
 • ராஜஸ்தான் 206345
 • தமிழ்நாடு 90645
 • தெலுங்கானா 89448
 • உத்திரப்பிரதேசம் 14873580
 • உத்தரகண்ட் 12725
 • மேற்கு வங்கம் 417781
2.5+ Crore
உறுப்பினர்கள்
2.5+ Crore
உறுப்பினர்கள்
image
Dr-us-awasthi

எம்டி-ன் செய்தி

நான் இந்த இணையதளத்தை நாட்டிலுள்ள விவசாயிகள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

டாக்டர். யூ.எஸ். அஸ்வதி

எங்கள் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள்