இந்தியன் கோவாப்பரேடிவ் டிஜிடல் பிளாட்ஃபார்ம்

உறுப்பினர்கள்
 • ஆந்திரப்பிரதேசம் 210190
 • அசாம் 625
 • பீகார் 1166816
 • சத்தீஸ்கர் 229834
 • தில்லி 12
 • கோவா 471
 • குஜராத் 1267228
 • ஜம்மு மற்றும்காஷ்மீர் 108
 • அரியானா 205413
 • ஹிமாச்சலபிரதேசம் 24670
 • ஜார்கண்ட் 22846
 • கர்நாடக 166906
 • கேரளா 8857
 • சண்டிகர் 2
 • மத்தியப்பிரதேசம் 95134
 • மகாராஷ்டிரா 236255
 • ஒடிசா 941731
 • பாண்டிச்சேரி 1568
 • பஞ்சாப் 152872
 • ராஜஸ்தான் 172101
 • தமிழ்நாடு 75602
 • தெலுங்கானா 74604
 • உத்திரப்பிரதேசம் 12405263
 • உத்தரகண்ட் 10613
 • மேற்கு வங்கம் 348449
உறுப்பினர்கள்
17839228
உறுப்பினர்கள்
17839228
image
Dr-us-awasthi

MESSAGE FROM MD

I dedicate this portal to farmers and cooperative societies of the country

Dr. U. S. AWASTHI (MD & CEO)

OUR PRODUCTS & SERVICES

எங்களுடன் வளருங்கள்

வாய்ப்புக்களின் உலகம்

Your talent can reach millions of viewers through photos & videos